opieka nad dzieckiem

Chcesz pracować jako opiekunka do dziecka?

Może już pracujesz i chcesz podnieść swoje umiejętności?

Zależy Ci na bezpieczeństwie podopiecznego?

Chciałabyś przyjemnej współpracy z rodziną podopiecznego?

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie opieki nad dziećmi? Zgłoś się do właściwego Urzędu Pracy i zapytaj o możliwość dofinansowania szkolenia.

Szkolenie przygotowuje Cię do pracy w charakterze opiekunki do dzieci, zarówno w instytucjach jak i domach u prywatnych rodzin.

Dzięki wiedzy przekazywanej podczas szkolenia oraz zajęć praktycznych dowiesz się i będziesz potrafiła:

 • zorganizować całodzienną opiekę dla dziecka,
 • udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub czasowej niedyspozycji
 • obserwować, słuchać i notować spostrzeżenia dotyczące postępów w rozwoju dziecka,
 • planować zabawy dostosowane do możliwości dziecka,
 • bawić się z dzieckiem,
 • komunikować się z rodzicami i opiekunami dziecka,
 • słuchać rodziców i opiekunów i przekazywać informacje o dziecku,
 • kształtować u dzieci właściwych przyzwyczajeń i nawyków, wdrażać ich do obowiązkowości i systematyczności.
 • zadbać o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dziecka,
 • pomóc w pielęgnacji dziecka i zaspokajaniu jego potrzeb fizjologicznych,
 • przestrzegać zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Przygotowałam dla Ciebie 160-godzinny (40 godz. zajęć teoretycznych i 120 godz. zajęć praktyczne) kurs dla opiekunów do dzieci składający się z 5 modułów i praktyk:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy pielęgnacji dzieci (anatomia i fizjologia), profilaktyka zdrowotna, prawidłowa dieta
 • Zabawy ogólnorozwojowe w nauce i wychowaniu
 • Podstawy psychologii rozwojowej dzieci (aspekty opieki nad dziećmi upośledzonymi, chorymi, nadpobudliwymi i zahamowaniami)
 • Podstawy psychologii komunikacji z podopiecznym oraz jego rodziną
 • Metody wychowawcze – twórcze myślenie
 • Praktyki w przedszkolu

Prowadzący kursu to:

 • dyplomowana pielęgniarka
 • instruktor pierwszej pomocy
 • pedagog/psycholog
 • pracownicy Agencji

Po kursie otrzymasz zaświadczenie jego ukończenia oraz dodatkowe zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Stowarzyszenia Serca (oba zaświadczenia w języku polskim i angielskim). Zaświadczenia mogą być też wydane w języku niemieckim – dopłata 70 zł, w języku włoskim oraz czeskim – dopłata 230zł (jeśli chciałabyś zaświadczenia winnym języku zadzwoń, uzgodnimy szczegóły).

Do tej pory w kursie wzięło udział 392 osób z różnych regionów Polski, a także innych krajów m.in.: Niemiec, Austrii, Anglii, Irlandii, Włoch, a nawet Kanady. Dzięki wiedzy, umiejętnościom oraz zaświadczeniom większość osób otrzymała ciekawą pracę lub utrzymała stanowisko, choć mogła je stracić ze względu na kryzys oraz wymagania pracodawców (które należy spełnić zgodnie z nowymi ustawami i np. kodeksem pracy). Absolwenci kursu pracują jako:

 • niania
 • pomoc opiekunki w przedszkolu

Kilka osób uczestniczyło w kursie, z uwagi na zakładaną przez siebie działalność gospodarczą związaną z opieką nad dziećmi.

Obecnie wiele szkół rodzenia informuje przyszłe mamy, że jeżeli chcą powierzyć swoje dziecko opiekunce, anie ma ona wykształcenia w tym kierunku, to powinna posiadać co najmniej zaświadczenie ukończenia praktycznego kursu pierwszej pomocy.

Kurs występuje w wariancie tygodniowym:

 • 5 dni od poniedziałku do piątku

Kurs zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • starannie przygotowaną wiedzę merytoryczną
 • przerwy na kawę, herbatę, mały poczęstunek
 • zaświadczenie o ukończeniu „Kursu dla opiekunów do dzieci”
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy ważne przez 2 lata (według wytycznych UE), honorowane na całym świecie
 • 5 modułów szkoleniowych, m.in.:
  • pierwsza pomoc – o wartości 400zł,
  • pielęgnacja i higiena dziecka – o wartości 300zł
  • podstawy psychologii rozwojowej dziecka – o wartości 375zł
  • rozwój dziecka poprzez zabawę „Zabawy w nauce i wychowaniu”–wartość 400 zł
  • podstawy psychologii interpersonalnej – moduł o wartości 400 zł
 • moduły o łącznej wartości 1875 zł,  w  pakiecie są niższe – zobacz poniżej jaką cenę ustaliłam dla tego specjalnego pakietu dla opiekunów
 • dodatkowo otrzymasz zaświadczenia w języku angielskim, zaoszczędzisz 150zł na tłumaczeniu przysięgłym

Praktyki!

Kurs składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych i różnego rodzaju ćwiczeń. Najlepiej uczy się po przez ćwiczenia. Przygotowałam więc możliwość uczestniczenia w praktykach w przedszkolu, dzięki którym będziesz mogła wykorzystać zdobytą na kursie wiedzę i umiejętności w pracy z podopiecznymi.

Praktyki trwają 120 godzin, w przedszkolu.

Terminy praktyk są ustalane indywidualnie ze względu na fakt, że odbywają się w grupach 1-2 osób. Dlatego mogą się odbyć w innym terminie niż kurs.

Jest możliwość zorganizowania praktyk w miejscu zamieszkania kursanta.

Aby wziąć udział w praktykach potrzebna jest ważna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, tzw. „sanepidowska”.

Koszt praktyk to 900zł.

Jednak, jeśli zapiszesz się na praktyki i opłacisz je razem z kursem, cena będzie niższa.

Poniżej zamieszczam informacje na temat najbliższego kursu.

Zapraszam Cię serdecznie do udziału w kursie

Podpis-Wanda-Urbanczyk

 

Najbliższe terminy kursów dla opiekunek do dzieci to:

KURS TYGODNIOWY
w Bielsku-Białej
07.03.2016 – 11.03.2016 r.

(poniedziałek-piątek)

KURS TYGODNIOWY
w Bielsku-Białej

………. 2016  do ……….. 2016
(poniedziałek-piątek)

KURS TYGODNIOWY
w Bielsku-Białej

………………. 2016 do …………. 2016
(poniedziałek-piątek)

(praktyki odbywają się w tygodniu po zakończeniu kursu)

Kurs odbywa się w godzinach od 9.00 do 17.00

Cena kursu to:

900 zł (wersja podstawowa – 40 godzin)

1500 zł z praktykami (w pakiecie – 160 godzin)

Zapisy na kurs trwają do dnia rozpoczęcia kursu lub do wyczerpania wolnych miejsc !

Informacje pod numerem tel. kom. 783 340 940

Miejsca rezerwujemy tylko po wcześniejszym zapisaniu się i wpłacie zaliczki !

Informacje o nr konta przesyłamy na maila po zgłoszeniu!

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie firmy Agencji Pomoc dla domu

w Bielsku-Białej,

ul. Przyjemna 11

Dane do przekazu pocztowego:

Agencja „Pomoc dla domu”
Wanda Urbańczyk
ul. Przyjemna 11
43-300 Bielsko-Biała

W pierwszym dniu kursu weź ze sobą potwierdzenie wpłaty.